پودر سنجد


ویژگی های پودر سنجد

دمنوش تازه
تهیه شده از سنجد مرغوب
صد در صد خالص
ارگانیک