میوه خشک توت فرنگی


ویژگی های میوه خشک توت فرنگی

میوه تازه
بدون پوست
ارگانیک